Chan Po Chu Chinese Forum Chan Po Chu Chinese Forum
陳寶珠中文留言版
 
 `D�`�����D   jM�j�M   |C�|���C��   |s�|���s��   |U�|�����U 
 ӤH�ӤH���   nJˬdzpHT�n�J�ˬd�z���p�H�T��   nJ�n�J 

�t�@���e�U���ɥ��C�������_�]���J�Ǥl��(�{��)���l��

 
osDD   ^ХDD    Chan Po Chu Chinese Forum ���� -> 討論陳寶珠
�W�@�g�D�D :: �U�@�g�D�D  
�o���H ���e
c12f11cy���U�ɶ�: 2007-11-27
�峹: 1136

o�o����: �P���G �E�� 23, 2008 1:09 pm    �峹�D�D: �t�@���e�U���ɥ��C�������_�]���J�Ǥl��(�{��)���l�� ި^

�ӤW�@�ӥD�D ���g���H~���C�k����ڶǤH~
�Q�j�a�]�M�ڤ@�˳̷Q���D�~�����_�]�j����麽(��q) Rolling Eyes �l�ި���C����o�`�N �ӧ��ܤF���|���{�̤����O Question �ڦb�t�@���e�U����M����~�O����ɤj���_�Ī��ƥ��Y: �b�ĤT�����Ժɳ���(���j���X�۴b,�b��x���d�k��,��ӧO���Τ�) Laughing Laughing ���_�]�j�����b�f�@���N�譱�����ݩM�b�����P�v�ŤΦU�j�ѭ��������g��Ϥ�.


PS. Sorry! �|�F�@��,�b��6a��,�����ۦҷs�H,�_�]�j�]�b塲�u����ڻ���v Laughing Laughing

*************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************


c12f11cy �b �P���T �E�� 24, 2008 1:26 am �@�F�� 7 ���ק�
�^����
˵|ӤH oepHT
rf1999���U�ɶ�: 2007-11-21
�峹: 255

o�o����: �P���G �E�� 23, 2008 3:16 pm    �峹�D�D: ި^

C12f11�A�n�h�±z�r�I�o�����e���m�A���_�]�T�O�t���ɪ��_�~�I Very Happy
�^����
˵|ӤH oepHT
�t�P���U�ɶ�: 2007-11-23
�峹: 173

o�o����: �P���G �E�� 23, 2008 4:14 pm    �峹�D�D: ި^

C12f11,

���±z.
�^����
˵|ӤH oepHT
mei���U�ɶ�: 2007-11-27
�峹: 243

o�o����: �P���G �E�� 23, 2008 5:51 pm    �峹�D�D: ި^

�M, �ݤj�i��! �n谦n�M! Very Happy
����c12f11cy Laughing
�^����
˵|ӤH oepHT
Shirley���U�ɶ�: 2007-12-01
�峹: 964

o�o����: �P���T �E�� 24, 2008 7:27 pm    �峹�D�D: ި^

Evil or Very Mad

Shirley �b �P���� �Q�@�� 18, 2011 8:41 pm �@�F�� 3 ���ק�
�^����
˵|ӤH oepHT [oHӤH
�p�ƤH���U�ɶ�: 2007-12-18
�峹: 42

o�o����: �P���T �E�� 24, 2008 9:55 pm    �峹�D�D: ި^

[size=18] c12f11cy,

�h�§A���ڭ̳o��h��� Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy


�p�ƤH
�^����
˵|ӤH oepHT
c12f11cy���U�ɶ�: 2007-11-27
�峹: 1136

o�o����: �P���� �E�� 27, 2008 12:58 am    �峹�D�D: ި^

rf1999 �g��:
C12f11�A�n�h�±z�r�I�o�����e���m�A���_�]�T�O�t���ɪ��_�~�I Very Happy


�t�P �g��:
C12f11,
���±z.


mei �g��:
�M, �ݤj�i��! �n谦n�M! Very Happy
����c12f11cy Laughing


Shirley �g��:
c12f11cy, Well done !
�g�Z���s�̹�f�@�M�ʼ@�ܦ��{��, ���O�x�x����, �󤣬O���j���_�]�j�Ӽg, �L�O�u�����ھ�, ���o�X�_�]�j�n�b����a��, �{�b���O�Ӧh�H��g�o�X�ݦ��ƩM�O�H�H�A�����פF, �ݧ���ڤ]�������֨�, �f�@���`�ѩM�W��. Very Happy


�p�ƤH �g��:
c12f11cy,
�h�§A���ڭ̳o��h��� Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
�p�ƤH�h�¤j�a�g�� Very Happy �P�NShirley ����,�@�̹�ʼ@�M�f�@���N�����״I���`��,�ڭ�

�i�q��r�B�Ϥ�����s�d�{�ѤΦL�����_�]���b60s����,�b�ʼ@�B�f�@���N�譱

���@�w�����N,�o�ƹ꥿�n�O(���Z�L����)�M�����D������٦��ܦh�`�ä��S��¼

��.�٦�������������^�s�q�~��t�X,��f�@���N����y�ǤU�h��......�ک|���h�T

�Ϥ�b��z��,���Ǧr�����,�ݭ״p�n�A�K�W�P�j�a����.
Very Happy


c12f11cy �b �P���� �Q�� 03, 2008 2:31 am �@�F�� 6 ���ק�
�^����
˵|ӤH oepHT
���L���U�ɶ�: 2008-09-27
�峹: 4

o�o����: �P���� �E�� 27, 2008 4:03 am    �峹�D�D: ި^

�ڦb���W���o�g�峹�A�u�O�j�}���ɡAڻ���o�Ǹ�Ƥ����Aڻ�C�_�]�j�b�f�@�����N�F�A�������L�����٦b�Dz߰򥻥\�ɡA��Ӧo�w�g�t�F�ݦh���f�@�M�ʼ@�A�٬O�y���μ@�ΡA�|�s�n�A �M����i�п쪺���_�@�Ϊ��x�W�A�l�ޥ��j�Ӭݦo���o���{�A�ݧS�S�M�o�@�_�v���Ӥ��A �_�]�j��x�A�ܰ��ũM�­��A�ӼˤS谡A �ܥi�R�r�I �o�٥i�H�b����ۦ��ǭ��ɦ��������ڻ���A�u�Y��²��I�_�]�j�ݫ¤����Y�ӤH������A�����f�@�M�q�v�ݦ����N�A�`���ۤv�t�ޭ��n�A�S�ܭ��Ѹf�@�A��ӥ����O����Ȯ𻡸ܡA �p�G�\�ݳ��s���Ѩ���f�@�ɯu�Y�L�A�H�ѰաI�\�H�~�u�Y�n�I�o������ܧڤ����ӷ��u�A�ϦӳQ�H�կ��ڬO�Ӷ̥ʩM�S�f�w�A�n���S�S���^���L�O�̦ۤv�t���s�@�����������j�աA �S�b�®ɩ����P�Z���ۤv�O�_�]�j���g�A���q�H�H�S���o�ǻ��ܷ��u�A�h�����M�����S�S��? �{�b���ծͤF�A�گu�Y�V�ӶV�q�ةM��N�_�]�j�I
�^����
˵|ӤH oepHT
c12f11cy���U�ɶ�: 2007-11-27
�峹: 1136

o�o����: �P���� �E�� 27, 2008 5:49 pm    �峹�D�D: ި^

���L �g��:
�ڦb���W���o�g�峹�A�u�O�j�}���ɡAڻ���o�Ǹ�Ƥ����Aڻ�C�_�]�j�b�f�@�����N�F�A�������L�����٦b�Dz߰򥻥\�ɡA��Ӧo�w�g�t�F�ݦh���f�@�M�ʼ@�A�٬O�y���μ@�ΡA�|�s�n�A �M����i�п쪺���_�@�Ϊ��x�W�A�l�ޥ��j�Ӭݦo���o���{�A�ݧS�S�M�o�@�_�v���Ӥ��A �_�]�j��x�A�ܰ��ũM�­��A�ӼˤS谡A �ܥi�R�r�I �o�٥i�H�b����ۦ��ǭ��ɦ��������ڻ���A�u�Y��²��I�_�]�j�ݫ¤����Y�ӤH������A�����f�@�M�q�v�ݦ����N�A�`���ۤv�t�ޭ��n�A�S�ܭ��Ѹf�@�A��ӥ����O����Ȯ𻡸ܡA �p�G�\�ݳ��s���Ѩ���f�@�ɯu�Y�L�A�H�ѰաI�\�H�~�u�Y�n�I�o������ܧڤ����ӷ��u�A�ϦӳQ�H�կ��ڬO�Ӷ̥ʩM�S�f�w�A�n���S�S���^���L�O�̦ۤv�t���s�@�����������j�աA �S�b�®ɩ����P�Z���ۤv�O�_�]�j���g�A���q�H�H�S���o�ǻ��ܷ��u�A�h�����M�����S�S��? �{�b���ծͤF�A�گu�Y�V�ӶV�q�ةM��N�_�]�j�I���L,�u�n�O���֡B���T�B�����B��(��r�y��),�w��d���@��v�� Wink
�^����
˵|ӤH oepHT
�q���e���峹�}�l���:   
osDD   ^ХDD    Chan Po Chu Chinese Forum ���� -> 討論陳寶珠 �Ҧ����ɶ����� �x�_�ɶ� (GMT + 8 �p��)
��1��(�@1��)

 
�e��:  
�z �L�k �b�o�Ӫ����o���峹
�z �L�k �b�o�Ӫ����^�Ф峹
�z �L�k �b�o�Ӫ����s��峹
�z �L�k �b�o�Ӫ����R���峹
�z �L�k �b�o�Ӫ����i��벼


Powered by phpBB © phpBB Group. Hosted by phpBB.BizHat.com


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!